لطفا_تا_آخر_بخوانید


بسم الله الرحمن الرحیم

باید روزی یک نصف لیوان آب بدهم به گلدانِ حسن یوسف. نَدهم ! می‌خشکد. یک روز حَواسم به حسن یوسفم نباشد می‌پژمرد. روز دیگر نفسش به شماره می‌افتد و سوم روز،می میـرد...

گلِ توى گلدان مصداق ملموسِ رعایت است ...

رعایــت همان چیزى است که ما در زندگى گمش کرده ایم !

همان که گم شدنش گلدانهای مان، آدم های مان و عشق های مان را خشکانده است. 

بهار است ...

فصل رعایت !

رعایت گلدان ها، آدم ها، عشق ها....

تاریخ : سه‌شنبه 6 اردیبهشت 1390 | 18:02 | نویسنده : farnya | نظرات (0)

  • paper | وب بن تن | وب مقاله بخون شارژ شو
  • وب خشم | وب کوفه